និស្សិតខាង Troll: ជិះម៉ូតូLoyពេក haha🔥😂-និស្សិតខាង Troll-khmer troll funny-niset khang troll

Published on Dec 19, 2017
Recommended for you
និស្សិតខាង Troll
Download និស្សិតខាង Troll: ជិះម៉ូតូLoyពេក haha🔥😂-និស្សិតខាង Troll-khmer troll funny-niset khang troll
និស្សិតខាង Troll: ជិះម៉ូតូLoyពេក haha🔥😂-និស្សិតខាង Troll-khmer troll funny-niset khang troll

សួរស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំ និស្សិតខាង troll ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានvidoes ថ្មីមួយចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នា ដែលមានចំណងជើងថា NISET KHANG Toll:by និស្សិតខាងTroll no lauge by NISET KHANG and-khmer troll
Hello everyone, welcome to my channel, troll students, today I have a new vidoes, give it to everyone, Title:by
NISET KHANG and-khmer troll

🙂 នេះជា Channel​ ផ្លូវការរបស់ និស្សិតខាង Troll;: https://goo.gl/j6NxzX
vidos ដាក់ឲ្យគ្រប់នាទី by ណូ ឡាហ្វ - No Laugh
-Credit Content From Here: https://www.youtube.com/watch?v=l77B6 ...


Thank! You For Watching My Videos.

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ពិភពចែករំលែកសំណើចពីនិស្សិតខាង Troll។​
*ខ្ញុំចូលចិត្តជួយអ្នកដទៃ ដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នាសប្បាយ ។ ​ដូចនេះទើបខ្ញុំនឹងព្យាយាមស្វែងរកvideosថ្មីៗក៏ដូចជាកប្រយោជន៍សំរាប់ចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា។​
*ដូចនេះសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវិដេអូភ្លាមៗនៅពេលដែលខ្ញុំ Upload

=== Promote Channel ===
អរគុណច្រើន ។
*បើមានបញ្ហាផ្សេងៗអាចComment ឬ Chat មកហ្វេសប៊ុកផេក និស្សិតខាង Troll ដែលខ្ញុំបានដាក់ Link នៅខាងក្រោម។
+ មូលហេតុអ្វីត្រូវ Subscribe
​ . Subscribe គឺពុំមានអស់ថវិការអ្វីនោះឡើយ
សូមអរគុណដែលបានទស្សនានិងតាមដាន Video របស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់។ បើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់មើល Video ដ៏ទៃទៀតសូមចុចប៊ូតុង Subscribe ហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តនិងគាំទ្រអោយខ្ញុំធ្វើ Video ដ៏ទៃទៀត សូមចុចប៊ូតុង Like & Comment ។ Thank you guys for watching my video if you love or like my video please leave a thumb up and subscribe for more coming Video and if you really like it please kindly share this video so your friend can also see it.

Category
movie
Entertainment
Standard YouTube License

សូមជួយ Subsrcibe ដើម្បីទទួលបាន Videos ថ្មីៗ : https://goo.gl/j6NxzX
Thank! You For Watching My Videos.

Loading...