Pareho at Baliktad

Published on Dec 1, 2010
3,929 views
Knowledge Channel

Pareho at Baliktad

ALIKABUK: PAREHO AT BALIGTAD

Malalaman sa palabas na ito ang mga salitang magkasing - kahulugan at magkasalungat.