Klima ng Pilipinas

2012 July 31
25286 View
Knowledge Channel
Klima ng Pilipinas

Mababatid ang kaugnayan ng klima sa uri ng pamumuhay ng tao sa klima ng bansang kinalalagyan nila.