[ DAY 3 ] FIFA Online 3 : EA Champions Cup Summer 2017

Sunday, July 23, 2017
Views 171 874
FIFA Online 4 Thailand
[ DAY 3 ] FIFA Online 3 : EA Champions Cup Summer 2017

EA Champions Cup 2017 Summer การแข่งขันอีสปอร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเกม FIFA ONLINE 3
โดยมีเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 329,000 เหรียญสหรัฐ หรือ กว่า 11 ล้านบาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://fo3.garena.in.th/news/content/...

พิเศษ!ลุ้นรับของรางวัลพรีเมี่ยมเฉพาะผู้ที่รับชมผ่านทาง Garena LIVE เท่านั้น ที่ http://garena.live/FO3TH