Alikabuk | Hinto! Tigil! Hinto! | Grade 1 to 6 Filipino

Published on Sep 28, 2015
3,017,439 views
Knowledge Channel
Alikabuk | Hinto! Tigil! Hinto! | Grade 1 to 6 Filipino

ALIKABUK: HINTO! TIGIL! HINTO!

Matututunan naman dito ang pagsasaayos ng napakinggang teksto na isinasaalang-alang ang mga saglit na paghinto, kamalian at pagwawasto.

Loading...